Справка (Карта)
 
Положителна 3
Отрицателна 1
Негодна 1
Блокирана 0