Справка (Карта)
 
Положителна 0
Отрицателна 22
Негодна 0
Блокирана 0