Справка (Карта)
 
Положителна 5
Отрицателна 885
Негодна 6
Блокирана 0